وبلاگ

مطالبــــ وبلاگ


فرصت های بهینه سازی را کشف کنید

فرصت های بهینه سازی را کشف کنید

مشکلات را در تجربه مشتری خود مشاهده کنید

مشکلات را در تجربه مشتری خود مشاهده کنید

تغییرات مهم را اولویت بندی کنید

تغییرات مهم را اولویت بندی کنید

برای کمپین بزرگ بعدی خود برنامه ریزی کنید

برای کمپین بزرگ بعدی خود برنامه ریزی کنید

آنالیز تعامل با محصول

یکی از اصول کمک کننده در رشد کسب و کار این است که تمامی رفتار کاربران تحلیل شده و مطابق با آن ها فرایند کسب و کار پیش برود

چرا یوزرمپ ؟

یکی از سوالاتی که تمام کاربران دارند این است که چرا ما باید از انواع سرویس های یوزرمپ استفاده کنیم ؟

زیر ساخت فنی یوزرمپ

یکی از امکانات یوزرمپ این است که به استفاده از کننده امکان دریافت دیتا بدون محدودیت و همچنین مدیریت آن را می دهد

آنالیز فروش سایت

در یک وب سایت، باید تلاش کرد که کاربران به مشتری و مشتریان به مشتریان وفادار تبدیل شوند و خریدهای بعدی خود را هم انجام دهند

توقف ریزش کاربران با زیر نظر گرفتن حرکات کاربران

شرکت خدمات یوزر مپ، در جهت زیر نظر گرفتن حرکات کاربران به منظور توقف ریزش آن ها